Tokenization, when applied to data security, is the process of substituting a sensitive data element with a non-sensitive equivalent, referred to as a token, that has no extrinsic or exploitable meaning or value. The token is a reference (i.e. identifier) that maps back to the sensitive data through a tokenization system. The mapping from original data to a token uses methods which render tokens infeasible to reverse in the absence of the tokenization system, for example using tokens created from random numbers. The tokenization system must be secured and validated using security best practices applicable to sensitive data protection, secure storage, audit, authentication and authorization. The tokenization system provides data processing applications with the authority and interfaces to request tokens, or detokenize back to sensitive data.

Tokenizace používaná v oblasti bezpečnosti informací je proces nahrazení důvěrné datové položky ekvivalentem, který není důvěrný, nazývá se token, který nemá nezávislý význam / hodnotu pro vnější nebo vnitřní použití. Token je odkaz (tj. Identifikátor), který mapuje citlivá data prostřednictvím systému tokenizace. Porovnání zdrojových dat s tokenem používá metody, které znemožňují převést tokeny převést na zdrojová data mimo tokenizační systém, například pomocí tokenů vytvořených pomocí náhodných čísel. Systém tokenizace musí být chráněn a ověřován na základě nejúčinnějších opatření, aby byla zajištěna bezpečnost vztahující se k ochraně důvěrných údajů, úložiště, auditu, ověřování a autorizace. Systém tokenizace poskytuje aplikacím pro zpracování dat s oprávněním a rozhraními pro vyžádání tokenů nebo dešifrování citlivých dat z tokenů.

ID Social Gold Coin

ID Time is Money

ID Eco Social Coin

ID Agro Social Coin

BestKoin

FREE registration to this amazing project 
Create New Account 
close-image
Translate »

Facebook